Αρχική Η Προσέγγιση μας

Η Προσέγγιση μας

Η Προσέγγισή μας

Δημιουργώντας το υπόβαθρο για την επιτυχία

Θα χρησιμοποιήσουμε τη δική μας - δοκιμασμένη - μεθοδολογία για να επικοινωνήσετε και να μεγιστοποιήσετε τις πραγματικές δυνατότητες της καριέρα σας.

Θα κάνουμε πολλές ερωτήσεις και θα αμφισβητήσουμε πρακτικές που δοκιμάστηκαν αλλά εν τέλει δεν απέδωσαν. Θα έχετε την καλύτερη δυνατή πρόταση πωλήσεων και ένα εξαιρετικά ισχυρό τρόπο για να την παρουσιάσετε στο στοχευμένο κοινό σας.

Πως δουλεύει η μεθοδολογία μας "Med³"

H μεθοδολογία μας "Med³" χωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες, η καθεμία καλύπτει διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας σχεδιασμού marketing. Οι πελάτες μας μπορούν να διαλέξουν μία ή περισσότερες από αυτές τις ενότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Market Research

1η ενότητα

Οριοθέτηση της αγοράς

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην λεπτομερή κατανόηση των δεξιοτήτων σας και πως αυτές πρέπει να τις επικοινωνήσετε στους ασθενείς που μπορούν να βοηθηθούν από εσάς.

Με τη μέθοδο Med³ μπορούμε να αξιολογήσουμε, να προσδιορίσουμε και να προσεγγίσουμε το target group ασθενών που θέλετε να επικοινωνήσετε και να ενημερώσετε ανάλογα με την ειδικότητά σας, τις τεχνικές θεραπείας σας και τις παθήσεις που αντιμετωπίζετε.

Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν αυτή την ενότητα, αν θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, τις ευκαιρίες και τα εμπόδια αυτής.

Στην ενότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε δευτερογενή έρευνα για την διενέργεια ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης και θέτουμε ως στόχο τον προσδιορισμό βασικών ιδεών και την ανίχνευση έλλειψης ευκαιριών.

Οι τομείς που καλύπτει περιλαμβάνουν:

 • Visual identity
 • Ονοματοδοσία
 • Θέση στην αγορά, ύφος γραφής
 • Πολλαπλές brand στρατηγικές
Ανάπτυξη Ιατρικού Brand

2η ενότητα

Ανάπτυξη Ιατρικού Brand

Το Ιατρικό σας brand είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό λογότυπο. Είναι η ενσάρκωση των δεξιοτήτων σας, ποιοι είστε, τι αντιπροσωπεύετε, τι μπορείτε να προσφέρετε θεραπευτικά.

Φροντίζουμε να το προωθήσουμε διαμέσου πολλαπλών επικοινωνιακών καναλιών και τεχνικών Healthcare Marketing στον ασθενή σας.

Η ενότητα της ανάπτυξης του Ιατρικού Brand επικεντρώνεται στις δικές σας βασικές προτάσεις των ιατρικών παροχών σας και στη δικιά μας εξατομικευμένη πρόταση για το πως θα επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τις προωθήσουμε καλύτερα στον χώρο Υγείας.

Οι τομείς που καλύπτει περιλαμβάνουν:

 • Ονοματοδοσία
 • Θέση στην αγορά
 • Καθορισμός ύφους γραφής
 • Brand identity (λογότυπο, χρώμα, παλέτα, γραμματοσειρές)
 • Σλόγκαν/motto
 • Εικονογραφία και γραφικά
Πλάνο επικοινωνίας

3η ενότητα

Πλάνο επικοινωνίας

Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτός της ανάπτυξης ενός πλάνου επικοινωνίας.

Η ενότητα Πλάνου επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα λεπτομερές 12μηνο πλάνο καμπάνιας.

Οι τομείς που καλύπτει περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη βασικών θεμάτων εκστρατείας
 • Εντοπισμός και κατάτμηση των target groups
 • Δημιουργία προσαρμοσμένων μηνυμάτων για το εκάστοτε target group
 • Προσδιορισμός των διαύλων επικοινωνίας
 • Προγραμματισμός της βασικής δραστηριότητας
 • Προϋπολογισμός
    Παρακαλώ περιμένετε...